شهر خلاق جلد دوم اقتصاد پایدار

جلد دوم شهر خلاق اقتصاد پایدار شامل: راهکارهای دستیابی به اقتصاد پایدار محلی بررسی شهرسازی خلاق و جریان حرکت به سمت شهرهای خلاق اقتصاد شهر خلاق و راهکارهای دستیابی به اقتصاد در شهرسازی خلاق تجارب ملل مختلف در اقتصاد پایدار شهر خلاق فهرست مطالب: فصل اول: در باب برنامه ریزی شهری فصل دوم: در باب برنامه ریزی راهبردی ‏فصل سوم: در باب اقتصاد محلی فصل چهارم: در باب شهر خلاق فصل پنجم: در باب اقتصاد شهر خلاق ‏فصل ششم: تجارب اقتصاد خلاق فصل هفتم: جمع بندی و اراثه پیشنهاد


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب شهر خلاق جلد دوم اقتصاد پایدار با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا با خرید اینترنتی کتاب شهر خلاق جلد دوم اقتصاد پایدار از سایت فردابوک درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی کتاببا اولویت بیشتری رسیدگی می شود.


/ 0 نظر / 215 بازدید